logo

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego na lata 2022 – 2024

Profilaktyka depresji

Zaburzenia depresyjne często zaczynają się już w bardzo młodym wieku, obniżają możliwość prawidłowego funkcjonowania i bardzo często mają charakter nawracający. Sama depresja jest chorobą ogólnoustrojową, jej występowanie i brak właściwego leczenia powoduje zwiększenie ryzyka występowania chorób somatycznych i na odwrót – choroby somatyczne, zwłaszcza przewlekłe, zwiększają ryzyko wystąpienia depresji. Dlatego też tak istotne jest podejmowanie profilaktycznych działań mających na celu zapobieganie, wczesne wykrywanie i leczenie depresji.

Należy podkreślić, że obraz kliniczny depresji u dzieci i młodzieży jest odmienny od obrazu klinicznego depresji u osób dorosłych. Jednym z najistotniejszych problemów związanych z występowaniem zaburzeń depresyjnych jest fakt, iż zaburzenia te stanowią czynnik wysokiego ryzyka popełniania samobójstw.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych, kompleksowych, specjalistycznych usług, których celem jest profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego.

Projekt finansowany ze środków Województwa Mazowieckiego, którego samorząd opracował „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” na lata 2022–2024.

Kto może skorzystać?

Osoba aplikująca do programu w dniu kwalifikacji musi:
- mieć ukończony 12 rok życia i nie może mieć więcej niż 21 lat;
- mieszkać na terenie województwa mazowieckiego, tj. być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
- przedłożyć wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie (w przypadku osób do 18 roku życia, druk świadomej zgody na udział w programie wypełniony będzie przez osobę aplikującą do programu oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka) - POBIERZ;
- złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych oraz nie korzysta w momencie aplikowania do programu ze zbieżnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych (np. NFZ);

W programie biorą również udział szkoły z regionu radomskiego, które sukcesywnie dołączają do grona jednostek wspomagających jego realizację.

Dokumenty aplikujące można składać w naszej przychodni:

Przychodnia Radomedica
ul. Olsztyńska 39, Radom

Wszelkie pytania dotyczące realizacji projektu można kierować telefonicznie pod nr: +48 884 254 924 lub drogą mailową: radomedica@gmail.comDo pobrania:
- "Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” na lata 2022–2024
- Druk świadomej zgody
- Druk rezygnacji z udziału w programie