logo

Diagnoza autyzmu

ADOS-2 to protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (dzieci od 12 m.ż., młodzież i dorośli), określany jako “złoty standard diagnozy autyzmu” na świecie.

 • Przebieg badania

  Badanie prowadzone pod pełnym nadzorem, obejmuje zestaw prób prowokujących osobę badaną do określonych zachowań społecznych, co umożliwia obserwowanie jej w trakcie naturalnie przebiegającej interakcji z diagnostą.

  ADOS ma charakter częściowo ustrukturyzowany. Wymaga posługiwania się wystandaryzowanym zestawem pomocy i kierowania się ściśle zdefiniowanymi kryteriami oceny, ale samą procedurę badania charakteryzuje znaczny stopień elastyczności.

  Narzędzie składa się z pięciu modułów przeznaczonych dla badanych różniących się pod względem wieku i poziomu rozwoju ekspresji językowej. Ocenie podlegają różne aspekty zachowania, reprezentujące pięć kategorii:

  1. Język i komunikacja.
  2. Wzajemność w interakcjach społecznych.
  3. Zabawa/Wyobraźnia.
  4. Zachowania stereotypowe i sztywne zachowania.
  5. Inne zachowania odbiegające od normy.

  W efekcie badania, oprócz danych jakościowych uzyskuje się wyniki ilościowe w dwóch skalach: Afekt społeczny oraz Ograniczone i powtarzane zachowania, a także wynik całkowity. Porównanie tego wyniku z odpowiednim dla danego modułu progiem odsiewowym pozwala określić, czy zachowanie badanego wskazuje, czy nie wskazuje na zaburzenia ze spektrum autyzmu, a w przypadku najmłodszych dzieci (poniżej 31 miesięcy) pozwala ocenić stopień , w jakim zachowanie dziecka budzi niepokój.

  Czas trwania badania: 40 – 60 minut.

  Badania prowadzone w ramach polskiej standaryzacji ADOS-2 wykazały dobrą rzetelność narzędzia, ocenianą na podstawie zgodności ocen sędziów, stabilności i zgodności wewnętrznej.


  practest.com.pl